ABDUL HAMID MUDJIB HAMID BERSHOLAWAT

Senin, 17 April 2017

SILSILAH EMAS NASAB RADEN PRABU TANGKISARI, BHUJU' NEPA SAMPANG, BHUJU' MORENG, BHUJU' SUMBER BULAN DAN AL-SYEIKH AHMAD AL-HAJAR/ IBNU HAJAR/ AHMAD SYAJAR:

SILSILAH EMAS NASAB RADEN PRABU TANGKISARI, BHUJU' NEPA SAMPANG & BHUJU' SUMBER BULAN DHOMPO KRATON PASURUAN:
===============
1. Nabi Muhammad SAW;
2. Fatimah Az-Zahra' Al-Batul;
3. Al-Imam Al-Husain putera Sayyidina 'Ali bin Abu Tholib dan Sayyidatina Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW;
4. Sayyidina ‘Ali Zainal ‘Abidin;
5. Sayyidina Muhammad Al Baqir;
6. Sayyidina Ja’far As-Shodiq;
7. Sayyid Al-Imam 'Ali Al-'Uroidli;
8. Sayyid Muhammad An-Naqib;
9. Sayyid ‘Isa Naqib Ar-Rumi;
10. Ahmad al-Muhajir;
11. Sayyid Al-Imam ‘Ubaidillah;
12. Sayyid Alawi Al-Mubtakir (Awwal);
13. Sayyid Muhammad Sohibus Shouma’ah;
14. Sayyid 'Alawi Ats-Tsani;
15. Sayyid 'Ali Kholi’ Qosam;
16. Muhammad Shohib Mirbath (Hadhramaut);
17. Sayyid Alawi 'Ammil Faqih (Hadhramaut);
18. Sayyid Amir ‘Abdul Malik Al-Muhajir (Nasrabad, India);
19. Sayyid Abdulloh 'Azmatkhan;
20. Sayyid Ahmad Shah Jalal @ Ahmad Jalaludin 'Azmatkhan;
21. Sayyid Syaikh Jumadil Kubro @ Jamaluddin Husein Al-Akbar 'Azmatkhan Trowulan Mojokerto;
22. Sayyid Maulana Ibrahim Zainal Akbar Asmoroqondi;
23. Sayyid Maulana Ishaq  (nikah + Dewi Sekardadu Blambangan);
24. Sayyid Muhammad Ainul Yaqin / SUNAN GIRI ( Jaka Samudra ) Gresik;
25. Raden Prabu Tangkisari;
26. Syeikh Yusuf Abdulloh Munif /Bhuju' Nepa Sampang Madura;
27. Bhuju' Sumber Bulan Desa Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.

======================SILSILAH EMAS NASAB RADEN PRABU TANGKISARI, BHUJU' NEPA SAMPANG MADURA, BHUJU' MORENG DAN AL-SYEIKH AHMAD AL-HAJAR/ IBNU HAJAR/ AHMAD SYAJAR:
============
1. Nabi Muhammad SAW;
2. Fatimah Az-Zahra' Al-Batul;
3. Al-Imam Al-Husain putera Sayyidina 'Ali bin Abu Tholib dan Sayyidatina Fathimah Az-Zahra binti Muhammad;
4. Sayyidina ‘Ali Zainal ‘Abidin;
5. Sayyidina Muhammad Al Baqir;
6. Sayyidina Ja’far As-Shodiq;
7. Sayyid Al-Imam 'Ali Al-'Uroidli;
8. Sayyid Muhammad An-Naqib;
9. Sayyid ‘Isa Naqib Ar-Rumi;
10. Ahmad al-Muhajir;
11. Sayyid Al-Imam ‘Ubaidillah;
12. Sayyid Alawi Al-Mubtakir (Awwal);
13. Sayyid Muhammad Sohibus Shouma’ah;
14. Sayyid 'Alawi Ats-Tsani;
15. Sayyid 'Ali Kholi’ Qosam;
16. Muhammad Shohib Mirbath (Hadhramaut);
17. Sayyid Alawi 'Ammil Faqih (Hadhramaut);
18. Sayyid Amir ‘Abdul Malik Al-Muhajir (Nasrabad, India);
19. Sayyid Abdulloh 'Azmatkhan;
20. Sayyid Ahmad Shah Jalal @ Ahmad Jalaludin 'Azmatkhan;
21. Sayyid Syaikh Jumadil Kubro @ Jamaluddin Husein Al-Akbar 'Azmatkhan Trowulan Mojokerto;
22. Sayyid Maulana Ibrahim Zainal Akbar Asmoroqondi ;
23. Sayyid Maulana Ishaq (Nikah + Dewi Sekardadu Blambangan);
24. Sayyid Muhammad Ainul Yaqin / SUNAN GIRI ( Jaka Samudra ) Gresik;
25. Raden Prabu Tangkisari;
26. Syeikh Yusuf Abdulloh Munif /Bhuju' Nepa  Sampang Madura;
27. Abdulloh Muhammad Bhuju' Moreng Ranggeh;
28. Shonhaji;
29. Syeikh Ahmad Al-Hajar/ Ibnu Hajar/ Ahmad Syajar, Yang Punya Anak:
1.Syeikh Umar Al-Farouq;
2. Syeikh Abdul Ghoffar;
3. Syaikhoh Asfinah;
4. Syeikh Umar Abdul Ghofur;
5. Syeikh Anwar;
6. Syeikh Yasir;
7. Shorrof (Wafat Di waktu umur Murohiq).

Sumber: Kyai Muhammad 'Ali Mukhtar Gambir Kuning Kec.Kraton Kab.Pasuruan Bin Al-Syeikh Abdul Ghofur 'Umar Bin Al-Syeikh Ahmad Al-Hajar (Ibnu Hajar/ Ahmad Syajar) Al-Ishaqy Bin Syeikh Shonhaji Bin Bhuju' Moreng Pasuruan Bin Bhuju' Nepa Sampang Madura....AL-FATIHAH....