ABDUL HAMID MUDJIB HAMID BERSHOLAWAT

Senin, 01 Mei 2017

SILSILAH EMAS MBAH SEMENDI WINONGAN PASURUAN

SILSILAH EMAS NASAB MBAH SEMENDI WINONGAN PASURUAN:
=============
→ Nabi Muhammad SAW .

→ Sayyidah Fathimah Az-Zahra .

→ Al-Imam Sayyidina Hussain

→ Sayyidina 'Ali Zainal 'Abidin

→ Sayyidina Muhammad Al Baqir

→ Sayyidina Ja'far As-Sodiq .

→ Sayyid Al-Imam Ali Uradhi .

→ Sayyid Muhammad An-Naqib .

→ Sayyid 'Isa Naqib Ar-Rumi

→ Ahmad al-Muhajir .

→ Sayyid Al-Imam 'Ubaidillah .

→ Sayyid Alawi Awwal .

→ Sayyid Muhammad Sohibus Saumi'ah .

→ Sayyid Alawi Ats-Tsani .

→ Sayyid Ali Kholi' Qosim .

→ Muhammad Sohib Mirbath .

→ Sayyid Alawi Ammil Faqih .

→ Al Imam Abdul Malik Azmatkhan

→ Sayyid Abdullah Azmatkhan .

→ Sayyid Ahmad Shah Jalal .

→ Sayyid Syaikh Jumadil Qubro al-Husaini or Syeikh Jamaluddin Akbar al-Husaini .

→ Syeikh Maulana Malik Ibrahim Asmara Qandi

→ Sayyid Ampel Denta Surabaya

→ Pangeran Tumapel / Pangeran Lamongan / Syaikh Kambyah berputra :

1. Sunan Pandanaran II / Sunan Tembayat Makam ing Tembayat

2. Adipati Semarang III

3. Nyai Ageng Ngilir I ( semarang )

4. Pangeran Bojong ( semarang )

5. Pangeran Wotgaleh / Panembahan Agung Adipati Ponorogo 2 bergelar Bethoro Katong 2 ( leluhur Kajoran )

====> SUNAN PANDANARAN II / SUNAN TEMBAYAT makam ing Bayat, Klaten berputra :

1. Panembahan Djiwo

2. Nyai Ageng Giring II + Kyai Ageng Giring II

3. RAy. Panembahan Agung + Panembahan Agung Kajoran

4. RAy. Biting + Panembahan Agung Kajoran

===> PANEMBAHAN DJIWO berputra :

1. Panembahan Minangkabul / Panembahan Kabo Ing Tembayat

2. Panembahan Minanglangse / Panembahan Pase

===> PANEMBAHAN MINANGKABUL / Panembahan Kabo beputra :

1. Pangeran Majid Wetan I beputra :

a. Pangeran Winongan ( di pasuruhan )

b. Pangeran Masjid Wetan II

c. Pangeran Sumendi I / P. Semendi I. ( leluhur keluarga besar Semendi )

d. Raden Ayu Wongso Dipo + Adipati Jepara Raden Martapura bin Sultan Agung

e. Pangeran Wongsodriyo

f. Pangeran Panengah

g. Pangeran Wuragil / Pangeran Ragil

==== >  PANGERAN SUMENDI I / SEMENDI I berputra :

a. Pangeran Semendi II / Mbah Soleh Semendi di Pasuruhan


==== > PANGERAN MASJID WETAN II berputra :

a. Pangeran Mindhil I

b. Pangeran Mindhil II

c. Pangeran Mindhil III

(Dua Jalur Keluarga ini menurunkan Keluarga Besar Sumendi / Semendi / Mindhil / Mondhil.).

NB : dalam catatan Silsilah Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon tidak satu pun ditemukan nama Soleh Semendi sebagai anak dari Syarif Hidayatullah atau Sultan Maulana Hasanuddin. Justru Semendi adalah cucu buyut dari Sunan Pandanaran II atw Sunan Tembayat sesuai ranji silsilah keluarga besar Sunan Tembayat.

Semoga berguna utk pelurusan sejarah di Jawa Timur yg sdh di acak acak Belanda selama 350 tahun.

SUMBER: http://ranji.sarkub.com/meluruskan-silsilah-mbah-soleh-semendi-pasuruhan-mbah-ragil-semendi-ponorogo/