ABDUL HAMID MUDJIB HAMID BERSHOLAWAT

Senin, 30 Mei 2011

Do'a Al-Habib Abdul Qadir Bin Ahmad Assegaf Jiddah

Telah menjadi kebiasaan para pencinta Junjungan Nabi SAW di kalangan 'ulama untuk mengungkapkan kecintaan mereka kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW melalui susunan indah untaian kata berupa pujian dan sholawat kepada Junjungan Nabi SAW. Hal ini sudah dilakukan sejak zaman para sahabat Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bahwa amalan sholeh sebagaimana diatas, juga telah kita jumpai dalam sejarah, di antaranya bahaw para sahabat Nabi SAW juga sering menyusun syair-syair dan lafaz-lafaz sholawat untuk kekasih mereka yaitu Junjungan kita Nabi SAW. Demikian pula apabila kita Mentela'ah karya-karya salaf, kita juga akan menjumpai  berbagai lafaz sholawat yang dinisbatkan kepada Sayyidina 'Ali KRW atau Sayyidina Ibnu Ma`sud RA atau Sayyidina Ibnu 'Abbas RA dan para sahabat lainnya. Kemudian para tabi`in juga melakukan demikian, antara lain  sighot sholawat yang dinisbahkan kepada Imam asy-Syafi`i RA. Begitu juga dengan wiridan dan amalan-amalan lain seperti doa-doa dan zikir menta'dzimkan Allah SWT. Mereka juga  menyusun berbagai rupa dan gaya do'a serta munajat kepada Ilahi Robbi. Bahwa amalan sholeh semacam ini tidaklah diingkari, melainkan oleh kelompok yang memandang agama ini dengan pandangan negatif.

Dalam rangka memperingati wafatnya al-Quthub al-Habib 'Abdul Qadir bin Ahmad as-Saqqaf Jiddah rhm. perlu dinukilkan sebuah do'a susunan al-Habib. Semoga ada manfa'atnya bagi kita semuanya, amiin. ..... Lahu al-Fatihah.................................