ABDUL HAMID MUDJIB HAMID BERSHOLAWAT

Jumat, 03 Oktober 2014

Silsilah Raden Merta Kusuma dan Raden Tirta Kusuma Ing Winongan

SILSILAH RATU AYU IBU/ AIR MATA IBU MADURA


"Untuk Keluarga Azmatkhan Al Husseini dari Kraton Sumenep, Bangkalan, Madura, INI adalah Ranji Silsilah Garis Ibu kalian dari Ratu Agung Cakraningrat / Ratu Ayu Ibu, dan dari garis Raden Ayu Turnojoyo. Beliau berdua adalah syarifah dari fam Azmatkhan Al Husseini, Ranji Silsilah ini skrng saya pegang, di tulis oleh Pangeran Kajoran th 1677 di sadur ulang th 1926, semoga bermanfaat."
#"Salah Satu Pecahan Trah Kajoran Justru Menurunkan Keluarga Giri Kedathon dan Keluarga Kraton Madura ( garis perempuan dari Ratu Agung Cakraningrat dn Raden Ayu Turnojoyo binti Pangeran Kajoran ). Dibawah ini Nyai tuliskan sedikit ....... Utk di pelajari bersama sama. Insya Alloh nanti tulisannya akan Nyai sederhanakan lagi."
~ PANGERAN TUMAPEL bin AMPEL DENTA peputra salah satunya Sayyid Kalkun Wotgaleh.
~ Sayyid Kalkun Wotgaleh peputra :
1. Pangeran Maulana Mas / Panembahan Agung Ing Kajoran
2. Pangeran Sawo Tanah ing Panaraga
~PANGERAN SAWO TANAH Bin Sayyid Kalkun Wotgaleh .... Peputra salah satunya
~ PANGERAN SAWO KAPING 2 ING GIRI.....
Peputra :
1. Raden Ayu Giri Kawistuwa
2. Raden Ayu Parumbasan
~ RADEN AYU GIRI KAWISTUWO peputra
Panembahan Agung ing Giri Kawistuwa
~ PANEMBAHAN AGUNG ING GIRI KAWISTUWA peputra :
1. Panembahan Ratu Nama Panembahan Agung Giri Liman
2. Panembahan Pengulu Nama Panembahan Agung Giri Kawistuwa 2
~ PANEMBAHAN AGUNG GIRI LIMAN berputra :
1. Syech Amongrogo
2. Raden Ayu Panembahan Mas
3. Panembahan Giri Lima
~ PANEMBAHAN PANGULU NAMA PANEMBAHAN AGUNG GIRI KAWISTUWA 2 peputra :
1. Panembahan Mas Panembahan Pangulu
2. RADEN AYU LAMONGAN berputra Pangeran Lamongan
3. Raden Ayu Sedayu
4. Raden Ayu Kadilangu
~ PANEMBAHAN GIRI LIMAN peputra :
1. Raden Ayu Singasari
2. Pangeran Mas Witana
3. Pangeran Mandapha
4. Raden Ayu Giri
~ PANEMBAHAN MAS Nama PANEMBAHAN PENGULU peputra :
1. Pangeran Singasari
2. Raden Retna
~ PANGERAN SINGOSARI peputra Raden Merta Kusuma dan Raden Tirta Kusuma Ing Winongan.
~ RADEN MERTA KUSUMA peputra PANGERAN TIRTA KUSUMA peputra Raden Tirta Kusuma Ing Giri Kalangan
~~~~~~~~~~~~~~
"Dibawah ini petikkan Silsilah Ratu Agung Cakraningrat, Istri Raja Cakraningrat yg di Madura lebih di kenal dgn Makam Ratu Ayu Ibu atau Air Mata Ibu. Silsilahnya pun ada di Ranji Silsilah diatas ....
~ Ampel Denta peputra
~ Pangeran Tumapel peputra
~ Sayyid Kalkun Wotgaleh peputra
~ Pangeran Sawo Tanah menikah dgn Ratu Ageng Sawo ing Giri berputra :
1. Pangeran Sawo kaping II ing Giri
2. Pangeran Ing Ngetal
3. Raden Waringin Pitu
4. Raden Ayu Jalasinasih
~ RADEN WARINGIN PITU peputra :
1. Pangeran Waringin Pitu kaping kaleh
2. Pangeran Mas Penganten
~ PANGERAN Mas Penganten peputra :
1. Pangeran Rangga
~ PANGERAN RANGGA peputra :
1. Ratu Agung Cakraningrat
2. Ratu Harya Jang Pati
3. Raden Ayu Wirawangsa
4. Mas Balimbing / Tumenggung Kanturu Wana atw Pangeran Rangga kaping kalih
~ RATU AGUNG CAKRANINGRAT peputra :
1. Raden Harya Atmajda Nagara
2. Panembahan Cakra
3. Ratu Martapati
~ RATU HARYA JANG PATI peputra :
1. Ratu Mas Onggo Kusumo
2. Raden Ayu Inga ....
3. Raden Jaya Kusuma
4. Raden Ayu Cura ....
5. Raden Puspa
6. Raden Ronggo
7. Raden Sutawijaya


sumber: https://www.facebook.com/groups/MSBZH/permalink/699354853488094/