ABDUL HAMID MUDJIB HAMID BERSHOLAWAT

Jumat, 21 September 2012

Peribahasa Madura Bermakna Indonesia

-------------------------------------------------------- Peribahasa Madura berikut maknanya dalam bahasa Indonesia: Ajam atellor e berras (ayam bertelur di beras) arti : pejabat yang suka menerima suap Nellor ajam (nelur ayam) arti : luar dan dalamnya tidak sama Ajam tokong menta bunto' (ayam buntung minta ekor) arti : tidak punya harapan lagi Acaca dhuwa' (omong ganda) arti : kalau bicara tidak dapat dipercaya Aeng satestes e sagara (air setetes di lautan) arti : pertolongan orang yang tidak berguna Wa-towa ajam (tua-tua ayam) arti : meski sudah tua tapi masih bagus/cakep Ajaring angen (menjaring angin) arti : kelakuan yang tidak berguna Nemmo angen nyaman (menemukan angin yang nyaman) arti : menerima kabar baik Sorem arena (suram harinya) arti : menghadapi kesusahan Ngakan asella are (makan seadanya hari) arti : sehari makan, sehari tidak Lemmes atena (halus/lemas hatinya) arti : orang penyabar Durin amoso temon (durian bertemu ketimun) arti : tidak sebanding Balibis mole ka rabana (belibis pulang ke sarang) arti : kembali ke tempat asalnya Ta' ka bara' ta' ka temor (tidak ke barat, tidak ketimur) arti : Tidak terbawa arus, tidak mengikuti sekitarnya Sokkor ja' menta bintang so bulan (syukur tidak minta bintang dengan bulan) arti : semua permintaannya terpenuhi Moseng abulu ajam (musang berbulu ayam atau serigala berbulu domba) arti : orang yang munafik, diluar baik, didalam berniat jahat Nemmo buta mate (menemukan raksasa mati) arti : menemukan untung yang sangat besar Cabbi nantang lalap (cabai menantang lalapan) arti : orang yang minta peran lebih dari semestinya Ecoco' dhuri e jalan raja (tertusuk duri di jalan raya) arti : dipermalukan didepan orang banyak Tadha' jagung, obi daddi nase' (tiada jagung, ubi jadi nasi) arti : tiada rotan, akarpun jadi Jila ta' atolang (lidah tak bertulang) arti : gampang mengubah bicara Arompi buluna merrak (memakai rompi bulu merak) arti : diluar nampak kaya, padahal aslinya tidak. Kelihatan bagus tapi sebenarnya jelek. Atobba dibi' (meracun diri sendiri) arti : mencelakai dirinya sendiri Mesken arta sogi ate (miskin harta, kaya hati) arti : meskipun miskin, tapi ringan tangan Apoy eserame mennya' (api tersiram minyak) arti : amarahnya makin menjadi-jadi Semoga sedikit peribahasa Madura ini jadi penambah wawasan. Berat sedikit, yang penting makna didalamnya yang perlu dihayati. Mattor sakalangkong gi. Sumber : Parebasan Madura Tim penyusunan GBPP dan Model Paket Pengajaran Bahasa Madura (1987). --------------------------------------------------------------------------- Peribahasa Madura: "Bengal kathonding takok ka tajam"=Hanya berani gagangnya tapi takut dengan tajamnya celurit(Pemimpin harus berani menghadapi setiap resiko kepemimpinannya. Jangan mau enaknya sj tapi takut menghadapi beban berat di hadapannya). Peribahasa Madura: Tadha aeng agili ka olo(Tidak ada orangtua yang minta ke anaknya/ Watak anak tidaklah berbeda dengan orang tuanya). Peribahasa Madura: Mesken arta sogi ate(Biar miskin harta, tetapi tetap kaya hatinya). Peribahasa Madura: Meltas manjalin(Cara berjalan yang sangat indah). Peribahasa Madura: Konye' gunong{Seadanya (seperti suguhan)' Contoh: Eatore, konye' gunong = Silahkan dimakan, seadanya}. Peribahasa Madura: Dhapor daddi romma(Menggambarkan tentang seseorang yang semula kaya raya, namun kemudian jatuh miskin). Peribahasa Madura: Caca pasaran(Bicara tidak tahu aturan atau kabar burung). Peribahasa Madura: Bibirra nolak, atena mellak(Malu malu kucing atau hanya menolak di bibir saja, tetapi sebenarnya dia mau). Peribahasa Madura: Basa nantowagi bangsa(Bahasa menunjukkan bangsa). Peribahasa Madura: Atembang poteh matah, lebbi bagus poteh tolang(Dari pada malu lebih baik mati ). Peribahasa Madura: Asel ta' adhina asal(Meski kaya tetapi tetap bersahaja dalam bersikap). Peribahasa Madura: Agandhu' kotoran( Mempunyai niat buruk terhadap orang lain, atau dengan kata lain bermanis muka dengan maksud buruk). Peribahasa Madura: Aeng sondeng nandha'agi dalemma lembung(Orang yang pendiam biasanya banyak ilmu).