ABDUL HAMID MUDJIB HAMID BERSHOLAWAT

Senin, 01 September 2014

Qoshidah Kholli ‘Ankal Ham Ya Qolbal Haziin

===========

Kholli ‘Ankal Ham Ya Qolbal Haziin

Penyair-penyair Rasulullah saw yang gigih membela agama Islam adalah Ka’ab bin Malik, ‘Abdullah bin Rawahah dan Hassan bin Tsabit. Mereka mereka adalah dari kaum Anshor.
Empat orang penyair yang memberikan andil besar dalam dakwah Rasul, adalah mereka yang dikemudian hari menjadi para khulafâ’ ar-rasyidûn ( merekalah Abu Bakar ash-Shiddiq, ‘Umar bin al-Khaththab, ‘Utsman bin ‘Affan dan ‘Ali bin Abi Tholib- rodliyallahu ‘anhum ). Sayyid Mushthafa ash-Shiddiqi berhasil menghimpun syair syair karya kakeknya, Abu Bakar ash-Shiddiq ra, dalam suatu koleksi (kumpulan catatan catatan khusus).
Para sahabat lain yang terkenal sebagai para penyair adalah Ka’ab bin Zuhair, az-Zabarqan, ‘Abbas bin Mirdas, ‘Abbas bin ‘Abdul Muththolib (paman Rasulullah saw), dan anak lelakinya, ‘Abdullah bin ‘Abbas.
Pada saat Rasulullah shollâllâhu ‘alayhi wasallam sedang dalam perjalanan jauh, para sahabat yang kerap mendendangkan lagu lagu hiburan dihadapan Rasulullah shollâllâhu ‘alayhi wasallam adalah ‘Abdullah bin Rawahah, ‘Amir bin al-Akwa’, Anjasyah (seorang budak hitam), dan al-Barra’ bin Malik- rodliyallahu ‘anhum.
Shollallahu’alaihi wa alihi wa shohbihi daiman wa abadan…
هذه القصيدة خل عنك الهم
Teks Qosidah Kholli ‘Ankal Ham Ya Qolbil haziin (Kosongkan kegundahan itu dari hatimu) Qosidah Al Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad R.a.
خل عنك الهم يا قلبي الحزين
Kholli ‘ankal hamma yâ qolbîl hazîn
وتوقع واردا فى کل حين
Wa tawaqqo’ wâridan fî kulli hîn

يشرح الصدر من الحق المبين
Yasyrohush-shodro minal haqqil mubîn
واعبد الله وکن به مستعين
Wa’budillâha wa kun bih musta’în
وارض بالله وکيل
Wardlo billâhi wakîl
إنه نعم الگفيل
Innahu ni’mal kafîl
جل مولانا الجليل
Jalla maulânâl jalîl
إنه الرزاق ذو القوه متين
Innahur-rozzâqu dzûl quwwah matîn
عم بالفضل جميع العالمين
‘Amma bil fadl-li jamî’al ‘âlamîn
***
وحد الفرد المهيمن تستريح
Wahidil fardil muhaimin tastarîh
إنه الترياق للقلب الجريح
Innahut-tiryâqi lilqolbil jarîh
وتحقق بالفدی الصرف الصريح
Wa tahaqqoq bilfadash-shurfish-shorîh
عن جميع الگون حتی لا تبين
‘An jamî’il kauni hattâ lâ tabîn
وابقی من بعد الفناء
Wabqô min ba’dil fanâ,
و ادنو فی من قد دنا
Wadnû fî man qod danâ
واروی من روح الهناء
Warwâ min rûhil hanâ,
فی ذری أعلی مقامات اليقين
Fî dzurô a’lâ maqômâtil yaqîn
صحبه القلب الکرام السابقين
Shohbatal qolbil kirômis-sâbiqîn
***
خل عنك الفکر فی أمر مضی
Kholli ‘ankal fikri fî amrin madlô
والذی يأتي وسلم للقضاء
Walladzî ya,tî wasallim lilqodlô
لا يضيق صدرك وإن ضاق الفضاء
Lâ yadlîq shodruk wa in dlôqol fadlô’
وارتقب لطفا خفيا يا ضنين
Wartaqib luthfân khofiyyan yâ dlonîn
إن في الغيب عجائب
Inna fîl ghoibi ‘ajâ-ib
تمحي عن طي المصائب
Tamhî ‘an toyyil mashô-ib
وأخو التدبير خائب
Wa akhût-tadbîr khô-ib
لم يزل فی قبضة الشك رهين
Lam yazal fî qobdlotisy-syakki rohîn
لم يذق عيش العباد الصالحين
Lam yadzuq ‘aisyal ‘ibâdush-shôlihîn
***
إن ترد عزا ومجدا لا يبيد
In turid ‘izzan wa majdan lâ yabîd
فاعتصم بالله ذي العرش المجيد
Fa’tashim billâhi dzîl ‘arsyil majîd
واستقم لله والزم لا تحيد
Wastaqim lillâhi walzam lâ tahîd
وتمسك بالکتاب المستبين
Wa tamassak bilkitâbil mustabîn
واتبع خير الأنام
Wattabi’ khoiril anâm
سيد الرسل الکرام
Sayyidir-ruslil kirôm
أحمد المسك الختام
Ahmadal miskil khitâm
النبي المصطفی الخل المکين
Annabiyyil Mushthofâl khillil makîn
الرسول المجتبی الهادي الأمين
Arrosûlil mujtabâl hâdil amîn
خل عنك الهم ياقلبي الحزين
Kholli ‘ankal hamm yâ qolbîl hazîn