ABDUL HAMID MUDJIB HAMID BERSHOLAWAT

Minggu, 31 Agustus 2014

Qoshidah Asshubhu Bada (Buduwwush shobah) ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺑﺪﺍ ﻣﻦ ﻃﻠﻌﺘﻪ

===========

Asshubhu Bada (Buduwwush shobah)

ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺑﺪﺍ ﻣﻦ ﻃﻠﻌﺘﻪ
 ۰۞۰ ۰۞۰ ۰۞۰ ۰۞۰ ۰۞۰
الصبح بدا من طلعته ۰۞۰ واليل دجا من وفرته
Asshubhu badaa min thol’atihi
Wallailu dajaa min wafrotihi
فاق الرسل فضلا وعلا ۰۞۰ وهدی سبلا بدلالته
Faaqor-rusula fadl-lan wa’alaa
Wa Hadaa subulan bidilaalatihi
گنز الگرم مولی النعم ۰۞۰ هادی الأمم بشريعته
Kanzul karomi maulân-ni’ami
Haadîl umami bisyarii’atihi
أزگی النسب أعلی الحسب ۰۞۰ کل العرب فی خدمته
Azkân-nasabi a’lâl hasabi
Kullal ‘Arobi fii khidmatihi
سعت الشجر نطق الحجر ۰۞۰ شق القمر بإشارته
Sa’tis-syajaru nathoqol hajaru
Syuqqol qomaru bi isyaarotihi
جبريل أتی ليل الإسراء ۰۞۰ والرب دعاه لحضرته
Jibriilu ataa lailal isroo-i
Warrobbu da’aahu lihadl-rotihi
نال الشرف والله عفا ۰۞۰ عما سلفا من أمته
Naalas-syarofu wallaahu ‘afaa
‘Ammaa salafaa min ummatihi
فوسلتنا هو سيدنا ۰۞۰ والعزلنا بإجابته
Fawasilatunaa Huwa sayyidunaa
Wal ‘izzu lanaa bi-ijaabatihi
صلوات الله علی أحمد ۰۞۰ خير الرسل وقرابته
Sholawaatullaahi ‘alaa Ahmad
Khoirir-rosuli wa qoroobatihi