ABDUL HAMID MUDJIB HAMID BERSHOLAWAT

Jumat, 01 November 2013

44 (Empat Puluh Empat) Macam Thoriqoh Mu'tabaroh Menurut Kitab Fuyudlotur Robbaniyyah halaman 25, Waqila 46 Macam

==========

Macam-Macam Thoriqoh Mu’tabarroh Yang Disahkan oleh NU

Macam-Macam thoriqoh mu’tabaroh yang disahkan oleh NU, semuanya berjumlah sebanyak 44 macam, dikutib dari Kitab Fuyudlotur Robbaniyyah halaman 25 :
1. Thoriqoh Umariyyah
2. Thoriqoh Naqsabandiyyah
3. Thoriqoh Qodiriyyah
4. Thoriqoh Syadziliyyah
5. Thoriqoh Ri’faiyyah
6. Thoriqoh Ahmadiyyah
7. Thoriqoh Dasuqiyyah
8. Thoriqoh Akbariyyah
9. Thoriqoh Maulawiyyah
10. Thoriqoh Kubrowiyyah
11. Thoriqoh Sahrowardiyyah
12. Thoriqoh Kholwatiyyah
13. Thoriqoh Jalwatiyyah
14. Thoriqoh Bakdasyiyyah
15. Thoriqoh Ghozaliyyah
16. Thoriqoh Rumiyyah
17. Thoriqoh Sa’diyyah
18. Thoriqoh Justiyyah
19. Thoriqoh Sya’baniyyah
20. Thoriqoh Kalsyaniyyah
21. Thoriqoh Hamzaniyyah
22. Thoriqoh Bajrumiyyah
23. Thoriqoh Usysyaqiyyah
24. Thoriqoh Bakriyyah
25. Thoriqoh ‘Idrusiyyah
26. Thoriqoh ‘Utsmaniyyah
27. Thoriqoh’Alawiyyah
28. Thoriqoh Abbasiyyah
29. Thoriqoh Zainiyyah
30. Thoriqoh ‘Isawiyyah
31. Thoriqoh Buhuriyyah
32. Thoriqoh Haddadiyyah
33. Thoriqoh Ghaibiyyah
34. Thoriqoh Khodliriyyah
35. Thoriqoh Syathoriyyah
36. Thoriqoh Bayuniyyah
37. Thoriqoh Malamiyyah
38. Thoriqoh Uwaisiyyah
39. Thoriqoh Idrisiyyah
40. Thoriqoh Akabiral Auliyyah
41. Thoriqoh Matbuliyyah
42. Thorqoh Sunbuliyyah
43. Thoriqoh Tijaniyyah
44. Thoriqoh Samaniyyah

==========================

Jamiah Ahlu Thariqoh Mu'tabaroh Annahdliyah by www.dokumenpemudatqn.com,tarekat,islam,muslim,suryalaya
(JATMAN)
Berikut Nama-nama Tarekat/Thoriqoh Mu'tabaroh NAHDLIYYAH :
1.       Rumiyyah                               
2.       Rifaiyyah                                
3.       Sa’diyyah                               
4.       Bakriyyah                               
5.       Justiyyah                                 
6.       Umariyyah                             
7.       Alawiyyah                              
8.       Abasiyyah
9.       Zainiyyah
10.   Dasuqiyyah
11.   Akbariyyah
12.   Bayumiyyah
13.   Malamiyyah
14.   Ghoibiyyah
15.   Tijaniyyah
16.   Uwaisiyyah
17.   Idrisiyyah
18.   Samaniyyah
19.   Buhuriyyah
20.   Usyaqiyyah
21.   Kubrowiyyah
22.   Maulawiyyah
23.   Jalwatiyyah
24.   Baerumiyyah
25.   Ghozaliyyah
26.   Hamzawiyyah
27.   Haddadiyyah
28.   Matbuliyyah
29.   Sumbuliyyah
30.   ‘Idrusiyyah
31.   Utsmaniyyah
32.   Syadliliyyah
33.   Sya’baniyyah
34.   Kalsyaniyyah
35.   Khodliriyyah
36.   Syathoriyyah
37.   Khalwatiyyah
38.   Bakdasiyyah
39.   Syuhrowardiyyah
40.   Thoriqoh Ahmadiyyah
41.   ‘Isawiyyah Ghorbiyyah
42.   Turuqi Akabiril – Auliyyak
43.   Qodiriyyah wa-Naqsyabandiyyah
44.   Kholidiyyah wa-Naqsyabandiyyah
45.   Haqqaniah wa Naqsyabandiyah
46.   Ahli Muzalamatil-Qur’an was-SunnahWadaailil Khoiroti Wata’limi-Fathil Qoribi Au-Kifayatul-Awami.
Keterangan
Nama-nama Thoriqoh yang terdapat dalam kitab ini antara lain :
1.       Ar-Rosyahat
2.       An-Nafahat
3.       At-Tajiyah
4.       Al-Khodimi
5.       Al-Khitoob
6.       Al-Ghunbah
7.       Al-Manaqib
8.       Bahjatul Asror
9.       Nadhatul-Qudsi
10.   Futuhatul-Ghoib
11.   Qolaidul Jawahir
12.   Miftahul-Ma’iyyah
13.   Al-Ghautsiyah
14.   Ar-Risalatul Qudsiyah
15.   Maktubatul-Imam Ar-Robbani
16.   Majmu’aturrosail ‘ala Ushulil-Kholidiyah
17.   Dan lain-lain
Nama-nama Thoriqoh tersebut dinamakan Mu’tabaroh, sebab muttashil (tersambung) sanaduha bi Rosulillah SAW. Dan ajarannya diatur dalam kitab masing-masing.
(sumber : Jatman)
sumber:http://www.dokumenpemudatqn.com/2012/06/nama-nama-tarekat-mutabaroh.html